Καταρρίψτε την. Αποδείξτε την.

For English, press here

Η θεωρία της Νόησης είναι ακόμα ημιτελής. Γι’ αυτό, παρόλο που πολλά από τα στοιχεία της φαίνονται σωστά, λογικά ή ακόμη και αυτονόητα μερικές φορές, δεν υπάρχουν αναφορές σε επιστημονική βιβλιογραφία και σε πειράματα που να την αποδεικνύουν. Αυτό έχει δύο συνέπειες:

  • καθιστά δύσκολο να εκτιμηθεί με βεβαιότητα ποια τμήματα της θεωρίας είναι 100% σωστά και ποια χρειάζονται βελτιώσεις
  • εμποδίζει την αποδοχή της θεωρίας από την επιστημονική κοινότητα

Η λύση είναι απλή και μπορεί να γίνει πραγματικότητα με τη δική σας συμμετοχή:

  • Προσπαθείστε να καταρρίψετε τη θεωρία της Νόησης

Εάν μπορείτε να σκεφθείτε παραδείγματα ανθρώπινης συμπεριφοράς που, κατά τη γνώμη σας, δεν εξηγούνται επαρκώς από τη θεωρία, εάν μπορείτε να βρείτε αποτελέσματα από επιστημονικά πειράματα που έρχονται σε αντίθεση με τα θεμέλια της θεωρίας, εάν μπορείτε να εντοπίσετε αντιφάσεις και κενά στη θεωρία, τότε παρακαλείστε να τα αποστείλετε στο email noesistheory@toulias.com για να εξεταστούν και να αξιολογηθούν καταλλήλως.

Παρακαλούμε να έχετε κατά νου τη στόχευση της θεωρίας της Νόησης κι επομένως προτείνεται να εστιάσετε σε παραδείγματα φυσιολογικής ανθρώπινης συμπεριφοράς και όχι εξαιρέσεις όπου σοβαροί τραυματισμοί ή ορμονικές και χημικές ανισορροπίες προκαλούν ασταθή συμπεριφορά. Επειδή η θεωρία της Νόησης εστιάζει στο συστημικό/αλγοριθμικό επίπεδο αφαιρετικότητας, δε δύναται να εξηγήσει φαινόμενα που οφείλονται σε δυσλειτουργίες στα παρακάτω επίπεδα αφαιρετικότητας. Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό να εστιάσουμε πρώτα στην επεξήγηση του τρόπου λειτουργίας ενός φυσιολογικού ανθρώπινου εγκεφάλου και μόνο κατόπιν μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή μας και στις εξαιρέσεις του κανόνα.

  • Προσπαθείστε να αποδείξετε τη θεωρία της Νόησης

Εάν έχουν υποπέσει στην αντίληψή σας επιστημονικά πειράματα των οποίων τα αποτελέσματα συμφωνούν με τις προβλέψεις της θεωρίας της Νόησης, εάν γνωρίζετε κάποια αποδεδειγμένη επιστημονική θεωρία της οποίας τα συμπεράσματα δένουν καλά με τα δομικά στοιχεία της θεωρίας της Νόησης, εάν μπορείτε να παράσχετε αναφορές σε επιστημονική βιβλιογραφία που αναφέρονται σε παρόμοια θέματα και υποστηρίζουν τα επιχειρήματα της θεωρίας της Νόησης, τότε παρακαλείστε να τα αποστείλετε στο email noesistheory@toulias.com για να εξεταστούν και να αξιολογηθούν καταλλήλως.

Κάθε συνεισφορά σας σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης είναι πολύτιμη. Διότι μόνο με αυτή την αυστηρή μέθοδο η θεωρία της Νόησης θα μπορέσει να μεταβεί από υπόθεση, σε θεωρία, σε μοντέλο, σε πραγματικότητα.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: